ویزا تایلند

تایلند کشوری است که برای صدور ویزای توریستی شما را ملزم به مراجعه به سفارت و مصاحبه نمی کند.سفارت پادشاهی تایلند برای مسافران ایرانی که تمایل به سفر توریستی به این کشور را دارند،ویزای یک ماهه صادر می کند.این ویزا با اعتبار سه ماهه صادر می شود و یک بار اجازه ی ورود در این مدت را به شما می دهد.ویزای توریستی به شما اجازه ی کار یا اقامت در این کشور را نمی دهد و در صورتی که بدون اجازه ی اشتغال به کار مشغول شوید طبق قانون پادشاهی تایلند جریمه خواهید شد.

اگر به هر دلیلی تمایل داشته باشید بیشتر از زمان ویزا در تایلند بماید باید به اداره مهاجرت مراجعه و درخواست کتبی برای تمدید ویزا ارائه دهید ، در غیر اینصورت ماندن در تایلند بیش از زمان اعتبار ویزا (حتی 1 روز بیشتر ) مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد.


در زمان درخواست ویزا باید حتما در ایران باشید و در صورتی که درخواست ویزا از کشوری به غیر از ایران را داشته باشید باید اجازه اقامت آن کشور را داشته باشید.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای تایلند شامل : جهت کسب اطلاعات بیشتر و گرفتن زمان مشاوره حضوری با شماره تماس   ۲۲۵۷۵۰۳۰  تماس بگیرید.